گرد حرم دویده ام صفاو مروه دیده ام 

هیج کجا برای من کرب و بلا نمیشود

دریافت
حجم: 1.38 مگابایت