شهید محمد علی شهریاری 

پیش خود گفتم الآن حسین زمان که همان ولی فقیه است 

یاری میطلبد و به ندای هَل مِن ناصِرُ یَنصُرُُنی حسین زمان خود 

پاسخ مثبت دادم و روانه ی جبهه های نبرد شدم.

فراز هایی از وصیتنامه  - محرم سال 1361
دریافت

حجم: 546 کیلوبایت